Gadstrup Rosenplanteskole

  

Gadstrup Rosenplanteskole
har egen produktion af haveroser.
 
 Gadstrup roser

                                                               

Virksomheden

  

Vi startede i 1974 op med en produktion på 10.000 haveroser.
 
 
Produktionen har været stigende gennem årene, og nåede i 1989 op på 130.000 roser.
 

Nu har vi lagt os fast på en årlig produktion på 60.000 roser, fordelt på ca. 300 forskellige sorter.